Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Utworzono dnia 31.03.2022
 
 
Szanowni Państwo,
Członkowie DOT
W ramach przygotowań do nowego sezonu turystycznego, odpowiadając na potrzeby turystów odwiedzających nasz region Dolnośląska Organizacja Turystyczna w drugim kwartale 2022 roku stworzy wydawnictwo poświęcone ofertom organizacji różnego typu warsztatów oferowanych turystom. Liczymy, że w ten sposób będziemy w stanie uzupełnić zapotrzebowanie na materiał promocyjny dedykowany tego typu działalności.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez podmioty które mają w swojej stałej ofercie aktywności angażujące gości. Do formularza proszę również dołączyć zdjęcia zgodnie z informacją w pliku, które posłużą nam przy opracowywaniu materiału. Aby znaleźć się w wydawnictwie należy wypełniony i podpisany skan formularza wraz ze zdjęciami przesłać na adres: arleta.bzdun@dot.org.pl w terminie do 01.04.2022
Samorządy terytorialne prosimy o przekazywanie informacji na temat tego wydawnictwa potencjalnie zainteresowanym podmiotom z obszaru swojego działania. Jesteśmy otwarci na wszystkie oferty. Zaznaczamy, że wszystkie nadesłane oferty będą podlegały jeszcze weryfikacji przez DOT, a wysłanie formularza nie jest równoznaczne z umieszczeniem ofert w wydawnictwie.
Naszym celem jest stworzenie kompleksowej mapy Dolnego Śląska umożliwiającej organizowanie indywidualnego i grupowego wypoczynku w naszym regionie. Wydawnictwo to w komplecie z pozostałymi materiałami oferowanymi przez Dolnośląską Organizację Turystyczną stanowić będzie kompleksową ofertę turystyczną regionu. Zebrane materiały będziemy wykorzystywali również na zarządzanym przez DOT największym turystycznym portalu Dolnego Śląska: www.dolnyslask.travel oraz w mediach społecznościowych regionu.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny