Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

O nas

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki jest samorządową instytucją kultury.Naszym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne, sportowo - rekreacyjne i turystyczne mieszkańców oraz pozyskiwanie i przygotowywanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

Do zakresu działalności Centrum należy m.in.:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę i folklor;
 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
 • organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych;
 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
 • organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych;
 • realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych, towarzyskich);
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie turystyki, a także ochrony i udostępniania do zwiedzania turystom gminnych obiektów zabytkowych;
 • koordynowanie organizacją imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy;
 • organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością Wiejskich Domów Kultury, świetlic wiejskich oraz wspomaganie ich działalności w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i rekreacji;
 • współdziałanie z organami jednostek pomocniczych, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i wypoczynku

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny